Zachodniopomorska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa

70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9


Tel/fax (0-91) 462-44-40

Tel. (0-91) 489 -84-10 do 12


e-mail: biuro@zoiib.pl

www.zoiib.pl