WITAMY NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Strona Krajowa BIP
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zasady gospodarki finansowej Izby Okręgowej
 • Skład Organów Izby Okręgowej
 • Uchwały Zachodnipomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Kontakt do Okręgowej Izby
 • Informacje bieżące Okręgowej Izby
 • Struktura własności Okręgowej Izby
 • Majątek Okręgowej Izby
 • Informacja o zasadach funkcjonowania podmiotu Okręgowej Izby
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2017-05-08 13:44:10 publikacja: Uchwała nr 13/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia wniosków zgłoszonych na XVI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym Delegatów Zach
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:44:01 publikacja: Uchwała nr 12/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2017 rok
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:43:49 publikacja: Uchwała nr 11/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: planu pracy statutowych organów Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictw
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:43:44 publikacja: Uchwała nr 10/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowego Radzie Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:43:37 publikacja: Uchwała nr 9/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniop
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:42:59 publikacja: Uchwała nr 8/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynieró
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:42:52 publikacja: Uchwała nr 7/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżyn
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:42:45 publikacja: Uchwała nr 6/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:42:36 publikacja: Uchwała nr 5/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Zachodniopomors
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:42:28 publikacja: Uchwała nr 4/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: porządku obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Zach
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:42:13 publikacja: Uchwała nr 3/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Mandatowej Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:41:28 publikacja: Uchwała nr 2/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Prezydium XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budo
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 13:40:31 publikacja: Uchwała nr 1/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynier
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja stopki publikacji

  2017-05-08 13:37:52 publikacja: Uchwała nr 4/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: porządku obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Zach
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja stopki publikacji

  2017-05-08 13:36:53 publikacja: Uchwała nr 5/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Zachodniopomors
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Dodanie publikacji

  2017-05-08 13:36:53 publikacja: Uchwała nr 4/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: porządku obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Zach
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Dodanie publikacji

  2017-05-08 10:33:42 publikacja: Uchwała nr 1/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynier
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 10:33:37 publikacja: Uchwała nr 2/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Prezydium XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budo
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 10:33:30 publikacja: Uchwała nr 3/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Mandatowej Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  2017-05-08 10:33:23 publikacja: Uchwała nr 6/2017 z dnia 22 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków XVI Okręgowego Zjazdu Delegatów Zachodniopomorskiej Izby
  kategoria: Uchwały XVI Zjazdu Delegatów ZOIIB z dnia 22 kwietnia 2017 roku
  Modyfikacja treści publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra